Viborg Jægerråd

Velkommen til Viborg Jægerråds (tidligere Viborgjægernes Fællesudvalgs) hjemmeside

Viborg-Jægernes Fællesudvalg er nedlagt, efter aftale imellem de deltagende foreninger, pr.
31. oktober 2020.

Det drøftes i øjeblikket i Viborg Jægerråd, om hjemmesiden skal bevares og tilbydes alle
jagtforeninger indenfor Viborg Jægerråd.

Hvis Viborg Jægerråd beslutter at beholde og udbygge denne hjemmeside, vil
hver af de tilsluttede foreninger blive tilbudt deres egen bagvedliggende
side med oplysninger om bestyrelse, udvalg, aktiviteter m.m.
Siden kaldes frem ved at trykke på pågældende forenings knap
på top-menuen under "Foreninger". 

Mere herom senere. 


Kære medlem!

Husk at opdatere dine data (fødselsdato, mailadresse,
telefonnummer m.m.) på Jægerforbundets hjemmeside
www.jaegerforbundet.dk (Medlemsnet).
Dette bl.a. for at kunne give dig den korrekte opkrævning, og
for at vi som forening har flest mulige tilgængelige
oplysninger om dig. Dette giver os også mulighed for at sende
foreningernes aktivitetsprogrammer til dig via mail.

 

Viborg Jægerråd | Telefon: 21448472


Created by Rosgaard.net