Velkommen til Viborgjægernes Fællesudvalgs hjemmeside

Viborg-Jægernes Fællesudvalg blev etableret i 1986 for at fremme samarbejdet mellem jagtforeningerne i daværende Viborg kommune. Fællesudvalget har stille og roligt over de 25 år siden starten udviklet sig til en stærk overbygning, der varetager foreningernes fælles interesser blandet andet overfor offentlige myndigheder samt formidler samarbejdet med Viborg kommune.

Hjemmesiden er etableret med det formål at styrke samarbejdet ved at gøre det lettere at informere foreningernes ca. 900 medlemmer om aktiviteter i de enkelte medlemsforeninger.

Hver af de ni tilsluttede foreninger har sin egen bagvedliggende side, som kaldes frem ved at trykke på pågældende forenings knap på panelet til venstre.

Ligeledes indeholder siden aktivitetskalenderen, som løbende opdateres med hver enkelt forenings kommende aktiviteter, samlet i datoorden. Her kan medlemmer og andre interesserede altid se, hvad foreningerne har på programmet i den kommende tid.

Ingen arrangementer i øjeblikket