Aktivitetskalender

Her kan du finde aktiviteter fra alle jagtforeningerne under Viborgjægernes Fællesudvalg.

Aktiviteter generelt

Almind

Rågeregulering
Ønsker man at deltage i Kommunens rågeregulering kræves der, at man har indskudt sin salonriffel.
Nærmere oplysninger på mail og på Facebooksiden.

Flugtskydning
Foreningen planlægger nogle aftener med flugtskydning på omegnens skydebaner.
Der bliver sendt nærmere besked om tid og sted pr. mail. Foreningen betaler duerne.
Jacob S er kontaktperson.

Udflugt
Årets udflugt gik i år til Nationalpark Thy. Udflugten var lørdag den 12. maj 2018.
Indbydelsen blev sendt pr. mail til foreningens medlemmer. Desuden kom det på vores Facebookside.

Lotterispil 2018-2019
Vi afholder nogle meget hyggelige lotterispil til meget billige penge og med fine gevinster
i Almind Forsamlingshus på følgende torsdage:

Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.30
Torsdag den 1. november 2018 kl. 19.30
Torsdag den 6. december 2018 kl. 19.30
Torsdag den 3. januar 2019 kl. 19.30
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.30
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.30

Kaffe, the, øl og vand kan købes, men man må selvfølgelig gerne selv medbringe egne drikkevarer mm.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at prøve en hyggelig aften med vores lotterispil.

ALLE er velkommen.

Aktiviteter generelt

Asmild Tapdrup

NYT – NYT ”Årets Skytte” består af følgende discipliner:

KLUBMESTERSKAB 
For at kunne deltage i/vinde klubmesterskabet, SKAL du have deltaget i min. 3 træningsskydninger på banen i Kistrup
sammen med andre medlemmer af ATJ.

RIFFELPOKALEN 
I tilfælde af pointlighed ved riffelskydningen, findes vinderen ved omskydning, hvor der afgives 4 skud fritstående til bukkeskiven.

HJORTEPOKALEN 
I tilfælde af pointlighed ved hjorteskydningen, går skyderesultatet forud for jagtspørgsmålene. Herefter vil det blive afgjort
ved resultatet af sidste serie, næstsidste serie, første serie, 5’ere o.s.v. …

Er du nyjæger?? - (jagttegn indenfor de sidste 2 år), har du muligheden for at komme på jagt sammen med en af vore lodsejere.
Henvend dig til formanden, Rene W. Frederiksen, der vil formidle kontakt til lodsejer.
Dette gælder også på efterårets Kommunejagter.

Nyjæger !!!

Viborg


Er du blevet Nyjæger i 2019 og er medlem af Viborg jagtforening/Kvols jagtforening har du mulighed for at komme med på en af Kommune jagterne i okt., nov. Eller dec. Spørgsmål kontakt Torben Brask 2029 4514 Viborg jagtforening og Ib Jørgensen 4023 1645 Kvols jagtforening

Jagt mulighed via jagtforeningen

Viborg


Viborg jagtforening/Kvols jagtforening har via jægerrådet i Viborg kommune adgang til et jagtareal i Stevnstrup enge. Der er 2 drivjagter, en den 20. okt. Og en den 16. nov., desuden er der en trækjagt i uge 41-42 som bliver fastlagt på et senere tidspunkt. Prisen for drivjagten er 200 kr. pr person pr gang og 50 kr. for at deltage i trækjagten. Der fyldes op efter først til mølle-princippet. Har du spørgsmål kontakt Torben brask 2029 4514 Viborg jagtforening og Ib Jørgensen 4023 1645 Kvols jagtforening

Madlavningskursus

Viborg

Viborg Jagtforening laver 5. madlavningsaftner med vildt som tema, Det foregår tirsdage d. 8/oktober, 5/november, 10/december samt den.8/januar og 5/februar 2020. på Overlund Skole Prisen bliver 150 kr. pr. gang inkl. vin til maden. Alle er velkommen, man må gerne tage konen, kæresten, manden med, men efter først til mølle-princippet max 16 deltagere. Læreren er Knud Kok. Hvis det har din interesse kontakt Ivan på 5361 4051

Indskydning af riffel og salonriffel

Kvols og omegn

Indskydning af riffel og salonriffel kan ske på Romlunds bane på Bollervej 13B

Indskydning af riffel og salonriffel kan ske på Romlunds bane på Bollervej 13B
Salonriffel indskydning
Info: Gert Pedersen
Mail: gert.annemette@mail.tele.dk
Mobil: 4022 5406

Riffel indskydning
Medbring gerne din skydestok eller eventuelle andre hjælpemidler du bruger.
Husk gyldigt jagttegn og riffeltilladelse.
Høreværn påbudt.
Forfriskninger og pølser kan købes.
Info: Gert Pedersen
Mail: gert.annemette@mail.tele.dk
Mobil: 4022 5406

Se dato og tidspunkt på Romlund Jagtforenings hjemmeside

Medlemstilbud

Finderup

Rågejagt:
Foregår i Viborg Kommune. Rågejagterne afholdes på hverdage og enkelte lørdage.
Der skydes kun med salonriffel. Ammunition udleveres.
Man kan kun deltage, hvis man har deltaget i indskydning af salonriffel.

(Se Indskydning af salonriffel under Program for 2019)

Kommunejagter:
Foregår i Kommunens plantager på hverdage. Interesserede kan henvende sig til
Knud Callesen på e-mail: kcal@os.dk  inden 1. oktober 2019.
NB: Vi har kun få pladser
Benyt dig af dette gode tilbud om at gå på jagt i kommunens plantager

Jagt i Findskoven:
Konsortier under Finderup Jagtforening har jagten i Findskoven. Der er af og til mulighed
for at indtræde i konsortiet.
Interesserede kan rette henvendelse til:
Aksel Kolding på tlf.: 86 63 83 71

Riffeltræning

ti. 24-09-2019 16:00

Romlund

Tirsdag den 24. september kl. 16.00 - 20.00 Riffeltræning

Medbring gerne din skydestok eller eventuelle andre hjælpemidler du bruger


Info: Gert Pedersen
Husk gyldigt jagttegn og riffeltilladelse.
Høreværn påbudt.
Forfriskninger og pølser kan købes.

Spændende foredrag

to. 26-09-2019 19:00

Viborg

Torsdag den 26 september kl. 19 hos JAFI. Romlund Jagtforening er glade for at kunne arrangere et spændede foredrag med Per Kauffmann, som denne aften vil underholde over temaet
På jagt i USA - med og uden Nak & Æd
Nordjyske Per Kauffmann uddyber nogle af de mest spændende episoder fra over 120 jagtrejser i udlandet.
Hovedvægten vil blive lagt på beretninger fra USA, og dermed Nordamerika og USA som jagtland. Samtidig kommer Per Kauffmann ind på sit samarbejde med Nak & Æd-teamet.
Per Kauffmann har guidet Jørgen Skouboe og Nikolaj Kirk på jagter i Wyoming, Nebraska, to gange i Alaska og senest 2 gange i Texas. Foredraget krydres med mange fotos og lidt video.
JAFI holder åben i butikken fra kl. 18.00 med gode tilbud. Arrangementet forventes afsluttet ca. kl. 21.30
Prisen for denne aften er kun kr.100.00 med Kaffe/the samt brød. Forfriskninger kan købes på stedet.
80 pladser så Først til mølle:
Tilmelding på mail
jensdalgaard@webspeed.dkInfo: Jens Dalgaard mobil 2682 0356

Generalforsamling

ma. 21-10-2019 19:00

Asmild Tapdrup

Årets generalforsamling afholdes med dagsorden iflg. vedtægterne.

Husk at medbringe din opsats af buk, skudt i Danmark, da vi skal have kåret "Årets buk". 

Knivmagerkursus

ti. 22-10-2019 00:00

Viborg


I år vil vi prøve at kører knivmagerkursus. Kurset kommer til at kører fra den 22. okt. På Overlund skole i Viborg. Pris 300 kr. for kursusforløbet på 10 gange, derud over måske ekstra til materialer og værktøj. Hvis det har din interesse kontakt Ivan på 5361 4051

Fældekurus

ti. 22-10-2019 00:00

Viborg


  1. I år vil vi igen prøve med fældekursus, hvor vi vil bygge fælde til ræv, Mårhund, krage, mår. Under kurset kommer vi også ind på hvad loven siger om fælder hvor og hvornår man må stille dem op og hvor man skal søge om tilladelse til at regulere. Fældekurset starter den 22. okt. På Overlund skole i Viborg. Pris 300 kr. for kursusforløbet på 10 gange, derud over ekstra til materialer. Hvis det har din interesse kontakt Ivan på 5361 4051

Generalforsamling i kvols og omegnsjagtforening

ma. 04-11-2019 19:30

Viborg

Mandag 4. november Kl. 19.30. Så er det tid til foreningens Generalforsamling. Dagsorden efter vedtægterne. Også i år vil vi kåre Årets danske buk. Den skal være skudt siden sidste Generalforsamling og være nedlagt i Danmark. Så husk at medbringe trofæ, det er de fremmødte der afgør hvem der vinder. Viborg Jagtforenings medlemmer er velkommen.

Jagtegns kursus

to. 07-11-2019 00:00

Viborg

Kender man en der ønsker sig erhverve jagttegn, kan man kontakte Thorbjørn Carøe Knudsen /AOF Viborg. Det starter op den 7-11-2019 hos JAFI. Tilmelding på 8681 2100

Mortensaften

sø. 10-11-2019 19:00

Asmild Tapdrup

Arrangementet afholdes som sædvanligt på Sønder Mølle.
Prisen er kun kr. 100,00/person.

Tilmelding til René, tlf. 2235 0984 SENEST DEN 04. NOVEMBER. 

Julebanko

ma. 09-12-2019 19:00

Asmild Tapdrup

Årets traditionelle banko afholdes i klublokalerne, Sønder Mølle, Vinkelvej.
Der er Glögg og æbleskiver og rigtig fine præmier. 

Generalforsamling

to. 23-01-2020 19:30

Finderup

Generalforsamling – igen i år hos JAFI, Lundborgvej 2 A, Viborg.
Dørene åbnes kl. 18.30, så der er mulighed for at gøre en god handel,
inden generalforsamlingen starter.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Rævejagt

sø. 26-01-2020 09:00

Asmild Tapdrup

Vi mødes på Sønder Mølle, Vinkelvej. 

Efter jagten er der Gule ærter.  Pris kr. 100,00
HUSK tilmelding (m/u hund) til René på tlf. 2235 0984 SENEST DEN 21. JANUAR 2020. 

Generalforsamling viborg jagtforening

to. 30-01-2020 19:00

Viborg

Generalforsamlingen den 30. januar 2020 kl. 19 ved JAFI, vi starter kl. 18 med spisning. Tilmelding til Jonas 4068 6209 eller Torben 2029 4514 senest

den23. januar, gerne på SMS. Dagsorden ifølge vedtægter. Kvols og omegns jagtforening medlemmer er velkommen

Tøndeskydning

sø. 23-02-2020 13:00

Asmild Tapdrup

- foregår som sædvanlig i grusgraven hos Jørgen Klaris på Vibækvej. 
Pris kr. 75,00 incl. patroner + kaffe og fastelavnsbolle. 

Viborgjægerne | 8800 Viborg | Telefon: 4058 4307 | E-mail: peter.madsen17@skolekom.dk


Created by Rosgaard.net