Aktivitetskalender

Her kan du finde aktiviteter fra alle jagtforeningerne under Viborgjægernes Fællesudvalg.

Aktiviteter generelt

Almind

Rågeregulering
Ønsker man at deltage i Kommunens rågeregulering kræves der, at man har indskudt sin salonriffel.
Nærmere oplysninger på mail og på Facebooksiden.

Flugtskydning
Foreningen planlægger nogle aftener med flugtskydning på omegnens skydebaner.
Der bliver sendt nærmere besked om tid og sted pr. mail. Foreningen betaler duerne.
Jacob S er kontaktperson.

Udflugt
Årets udflugt gik i år til Nationalpark Thy. Udflugten var lørdag den 12. maj 2018.
Indbydelsen blev sendt pr. mail til foreningens medlemmer. Desuden kom det på vores Facebookside.

Lotterispil 2018-2019
Vi afholder nogle meget hyggelige lotterispil til meget billige penge og med fine gevinster
i Almind Forsamlingshus på følgende torsdage:

Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.30
Torsdag den 1. november 2018 kl. 19.30
Torsdag den 6. december 2018 kl. 19.30
Torsdag den 3. januar 2019 kl. 19.30
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.30
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.30

Kaffe, the, øl og vand kan købes, men man må selvfølgelig gerne selv medbringe egne drikkevarer mm.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at prøve en hyggelig aften med vores lotterispil.

ALLE er velkommen.

Aktiviteter generelt

Asmild Tapdrup

NYT – NYT ”Årets Skytte” består af følgende discipliner:

KLUBMESTERSKAB 
For at kunne deltage i/vinde klubmesterskabet, SKAL du have deltaget i min. 3 træningsskydninger på banen i Kistrup
sammen med andre medlemmer af ATJ.

RIFFELPOKALEN 
I tilfælde af pointlighed ved riffelskydningen, findes vinderen ved omskydning, hvor der afgives 4 skud fritstående til bukkeskiven.

HJORTEPOKALEN 
I tilfælde af pointlighed ved hjorteskydningen, går skyderesultatet forud for jagtspørgsmålene. Herefter vil det blive afgjort
ved resultatet af sidste serie, næstsidste serie, første serie, 5’ere o.s.v. …

Er du nyjæger?? - (jagttegn indenfor de sidste 2 år), har du muligheden for at komme på jagt sammen med en af vore lodsejere.
Henvend dig til formanden, Rene W. Frederiksen, der vil formidle kontakt til lodsejer.
Dette gælder også på efterårets Kommunejagter.

Nyjæger !!!

Viborg


Er du blevet Nyjæger i 2019 og er medlem af Viborg jagtforening/Kvols jagtforening har du mulighed for at komme med på en af Kommune jagterne i okt., nov. Eller dec. Spørgsmål kontakt Torben Brask 2029 4514 Viborg jagtforening og Ib Jørgensen 4023 1645 Kvols jagtforening

Jagt mulighed via jagtforeningen

Viborg


Viborg jagtforening/Kvols jagtforening har via jægerrådet i Viborg kommune adgang til et jagtareal i Stevnstrup enge. Der er 2 drivjagter, en den 20. okt. Og en den 16. nov., desuden er der en trækjagt i uge 41-42 som bliver fastlagt på et senere tidspunkt. Prisen for drivjagten er 200 kr. pr person pr gang og 50 kr. for at deltage i trækjagten. Der fyldes op efter først til mølle-princippet. Har du spørgsmål kontakt Torben brask 2029 4514 Viborg jagtforening og Ib Jørgensen 4023 1645 Kvols jagtforening

Madlavningskursus

Viborg

Viborg Jagtforening laver 5. madlavningsaftner med vildt som tema, Det foregår tirsdage d. 8/oktober, 5/november, 10/december samt den.8/januar og 5/februar 2020. på Overlund Skole Prisen bliver 150 kr. pr. gang inkl. vin til maden. Alle er velkommen, man må gerne tage konen, kæresten, manden med, men efter først til mølle-princippet max 16 deltagere. Læreren er Knud Kok. Hvis det har din interesse kontakt Ivan på 5361 4051

Medlemstilbud

Finderup

Rågejagt:
Foregår i Viborg Kommune. Rågejagterne afholdes på hverdage og enkelte lørdage.
Der skydes kun med salonriffel. Ammunition udleveres.
Man kan kun deltage, hvis man har deltaget i indskydning af salonriffel.

(Se Indskydning af salonriffel under Program for 2019)

Kommunejagter:
Foregår i Kommunens plantager på hverdage. Interesserede kan henvende sig til
Knud Callesen på e-mail: kcal@os.dk  inden 1. oktober 2019.
NB: Vi har kun få pladser
Benyt dig af dette gode tilbud om at gå på jagt i kommunens plantager

Jagt i Findskoven:
Konsortier under Finderup Jagtforening har jagten i Findskoven. Der er af og til mulighed
for at indtræde i konsortiet.
Interesserede kan rette henvendelse til:
Aksel Kolding på tlf.: 86 63 83 71

Nyjæger

Kvols og omegn

Er du blevet Nyjæger i 2019 og er medlem af Viborg jagtforening/Kvols jagtforening, har du mulighed for at komme med på en af Kommune jagterne i oktober, november eller december.
Spørgsmål kontakt Torben Brask tlf. 2029 4514 Viborg jagtforening og Ib Jørgensen tlf. 4023 1645 Kvols jagtforening.

Julebanko

ma. 09-12-2019 19:00

Asmild Tapdrup

Årets traditionelle banko afholdes i klublokalerne, Sønder Mølle, Vinkelvej.
Der er Glögg og æbleskiver og rigtig fine præmier. 

Generalforsamling

to. 23-01-2020 19:30

Finderup

Generalforsamling – igen i år hos JAFI, Lundborgvej 2 A, Viborg.
Dørene åbnes kl. 18.30, så der er mulighed for at gøre en god handel,
inden generalforsamlingen starter.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før.

Rævejagt

sø. 26-01-2020 09:00

Asmild Tapdrup

Vi mødes på Sønder Mølle, Vinkelvej. 

Efter jagten er der Gule ærter.  Pris kr. 100,00
HUSK tilmelding (m/u hund) til René på tlf. 2235 0984 SENEST DEN 21. JANUAR 2020. 

Generalforsamling viborg jagtforening

to. 30-01-2020 19:00

Viborg

Generalforsamlingen den 30. januar 2020 kl. 19 ved JAFI, vi starter kl. 18 med spisning. Tilmelding til Jonas 4068 6209 eller Torben 2029 4514 senest

den23. januar, gerne på SMS. Dagsorden ifølge vedtægter. Kvols og omegns jagtforening medlemmer er velkommen

Generalforsamling Viborg Jagtforening

to. 30-01-2020 19:00

Kvols og omegn

Generalforsamlingen den 30. januar 2020 kl. 19 ved JAFI. Vi starter kl. 18 med spisning. Tilmelding til Jonas tlf. 4068 6209 eller Torben tlf. 2029 4514 senest den 23. januar, gerne på SMS. Dagsorden ifølge vedtægter.
Kvols og omegns jagtforenings medlemmer er velkommen.

Tøndeskydning

sø. 23-02-2020 13:00

Asmild Tapdrup

- foregår som sædvanlig i grusgraven hos Jørgen Klaris på Vibækvej. 
Pris kr. 75,00 incl. patroner + kaffe og fastelavnsbolle. 

Viborgjægerne | 8800 Viborg | Telefon: 4058 4307 | E-mail: peter.madsen17@skolekom.dk


Created by Rosgaard.net