Aktivitetskalender

Her kan du finde aktiviteter i jagtforeningerne under Viborg Jægerråd

Aktiviteter generelt

Almind

Rågeregulering
Ønsker man at deltage i Kommunens rågeregulering kræves der, at man har indskudt sin salonriffel.
Nærmere oplysninger på mail og på Facebooksiden.

Flugtskydning
Foreningen planlægger nogle aftener med flugtskydning på omegnens skydebaner.
Der bliver sendt nærmere besked om tid og sted pr. mail. Foreningen betaler duerne.
Jacob S er kontaktperson.

Udflugt
Årets udflugt gik i år til Nationalpark Thy. Udflugten var lørdag den 12. maj 2018.
Indbydelsen blev sendt pr. mail til foreningens medlemmer. Desuden kom det på vores Facebookside.

Lotterispil 2018-2019
Vi afholder nogle meget hyggelige lotterispil til meget billige penge og med fine gevinster
i Almind Forsamlingshus på følgende torsdage:

Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.30
Torsdag den 1. november 2018 kl. 19.30
Torsdag den 6. december 2018 kl. 19.30
Torsdag den 3. januar 2019 kl. 19.30
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.30
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.30

Kaffe, the, øl og vand kan købes, men man må selvfølgelig gerne selv medbringe egne drikkevarer mm.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at prøve en hyggelig aften med vores lotterispil.

ALLE er velkommen.

Flugtskydning

Romlund

Lørdag den 14. marts kl. 11.00-13.00 - Aflyst
Lørdag den 21. marts kl. 11.00-13.00 - Aflyst
Lørdag den 28. marts kl. 11.00-13.00 - Aflyst
Mandag den 6. april kl. 17.00-19.00 - Aflyst
Tirsdag den 14. april kl. 17.00-19.00 - Aflyst
Lørdag den 13. juni kl. 10.00 - 13.00
Lørdag den 20. juni kl. 10.00 - 13.00
Lørdag den 27. juni kl. 10.00 - 13.00
Lørdag den 4. juli kl. 10.00 - 13.00


Info: Aage Kleppe-Hansen
Husk gyldigt jagttegn.
Høreværn påbudt.
Forfriskninger og pølser kan købes.


Riffelindskydning 2020

Romlund

Husk at du kan tage det nye forløb forud for den obligatoriske riffelprøve hos Romlund Jagtforening.

For din egen og dine jagtkollegers skyld og omdømme, så indskyd din riffel på godkendte baner med uddannede instruktører frem for grusgrave, flade marker eller lignende, for sker der et uheld, er du ikke forsikret.

I Romlund Jagtforening er opfattelsen den, at indskydningen før jagtsæsonen bør ske så autentisk og så tæt på virkeligheden som muligt i naturtro omgivelser med naturens elementer som bl.a. sol, vind og regn hvilket man ikke får under sportshaller eller underjordiske skydebaner.

Romlund Jagtforening kan tilbyde indskydning på godkendt bane med uddannede instruktører i naturskønne omgivelser og med gode faciliteter.

I 2020 har vi åbent for indskydning på følgende datoer:

Lørdag den 4. april  kl. 13.00 - 15.00 - Aflyst
Onsdag den 15. april kl. 16.00 - 19.00 - Aflyst
Lørdag den 18. april kl. 13.00 - 15.00 - Aflyst
Lørdag den 2. maj kl. 09.30 - 13.00 
Onsdag den 6. maj kl. 15.00 - 20.00
Lørdag den 9. maj kl. 09.30 - 13.00
Onsdag den 13. maj kl. 15.00 - 20.00
Lørdag den 5. september kl. 10.00 - 13.00

Medbring gerne din skydestok eller eventuelle andre hjælpemidler du bruger
Efter skydningen den 13. maj udtrækkes vinder af bukkejagten på Bollervej 13 B


Kontakt

Viborg

Vi vil gerne sende en mail eller sms når vi har et arrangement eller der kommer noget fra kredsen / Danmarks Jægerforbund. Hvis du er interesseret i at modtage besked, så send dine oplysninger i en SMS til formanden på 5361 4051.for Viborg jagtforening og 2336 343 for Kvols jagtforening

Nyjæger

Kvols og omegn

Er du blevet Nyjæger i 2019 og er medlem af Viborg jagtforening/Kvols jagtforening, har du mulighed for at komme med på en af Kommune jagterne i oktober, november eller december.
Spørgsmål kontakt Torben Brask tlf. 2029 4514 Viborg jagtforening og Ib Jørgensen tlf. 4023 1645 Kvols jagtforening.

AFLYST!! Julebanko

ma. 07-12-2020 19:00

Asmild Tapdrup

Arrangementet er aflyst på grund af Covid 19 (Corona)

Årets traditionelle banko afholdes i klublokalerne, Sønder Mølle, Vinkelvej.
Der er Glögg og æbleskiver og rigtig fine præmier. 

Generalforsamling

to. 28-01-2021 19:30

Finderup

Generalforsamling – igen i år hos JAFI, Lundborgvej 2 A, Viborg.
Dørene åbnes kl. 18.30, så der er mulighed for at gøre en god handel,
inden generalforsamlingen starter.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før.

Generalforsamling torsdag d. 28. jan. 2021 kl. 19.30

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag - herunder
    godkendelse af ændrede vedtægter.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
    - på valg: 
7. Valg af suppleanter
    - på valg: 
8. Valg til flugtskydningsudvalg:
    - på valg: 
9. Valg af revisor:
    - på valg: 
10. Eventuelt

Rævejagt

sø. 31-01-2021 09:00

Asmild Tapdrup

Vi mødes på Sønder Mølle, Vinkelvej. 

Efter jagten er der Gule ærter.  Pris kr. 100,00
HUSK tilmelding (m/u hund) til René på tlf. 2235 0984 SENEST DEN 24. JANUAR 2021. 

MAKS. 25 deltagere efter "først til mølle" princippet

Tøndeskydning

sø. 14-02-2021 13:00

Asmild Tapdrup

- foregår som sædvanlig i grusgraven hos Jørgen Klaris på Vibækvej. 
Pris kr. 75,00 incl. patroner + kaffe og fastelavnsbolle. 

Viborg Jægerråd | Telefon: 21448472


Created by Rosgaard.net