Asmild Tapdrup Jagtforening

Velkommen til Asmild Tapdrup Jagtforening

Download programmet / aktivitetsoversigten her:

 

Aktiviteter generelt

NYT – NYT ”Årets Skytte” består af følgende discipliner:

KLUBMESTERSKAB 
For at kunne deltage i/vinde klubmesterskabet, SKAL du have deltaget i min. 3 træningsskydninger på banen i Kistrup
sammen med andre medlemmer af ATJ.

RIFFELPOKALEN 
I tilfælde af pointlighed ved riffelskydningen, findes vinderen ved omskydning, hvor der afgives 4 skud fritstående til bukkeskiven.

HJORTEPOKALEN 
I tilfælde af pointlighed ved hjorteskydningen, går skyderesultatet forud for jagtspørgsmålene. Herefter vil det blive afgjort
ved resultatet af sidste serie, næstsidste serie, første serie, 5’ere o.s.v. …

Er du nyjæger?? - (jagttegn indenfor de sidste 2 år), har du muligheden for at komme på jagt sammen med en af vore lodsejere.
Henvend dig til formanden, Rene W. Frederiksen, der vil formidle kontakt til lodsejer.
Dette gælder også på efterårets Kommunejagter.

Flugtskydning - Kistrup

ma. 01-04-2019 19:00

Hver mandag fra den 01. april 2019 kl. 19.00 og frem til sommerferien + august måned er der flugtskydning i Kistrup.

Gå en runde på lerduebanen med dine jagtkammerater - vi starter kl. 19.00. 

Hjorteskydning - AFLYST

lø. 24-08-2019 12:00

AFLYST!!    AFLYST!!    AFLYST!!
p.g.a. manglende tilslutning!!

 

Vi har i år valgt af henlægge hjorteskydningen til banerne på Vesthimmerlands Skydecenter, Lille Torupvej 1, Ulbjerg.

Der er både træning, mærkeskydning (indgår i kvalifikationen til "Årets skytte"** og pokalskydning. 

HUSK JAGTTEGN OG VÅBENTILLADELSE(R)

Tilmelding til René, tlf. 2235 0984 senest den 17. august.

Pris kr. 100,00 + egen ammo. 

 

Ande- og gåsejagter

sø. 01-09-2019 04:50

Vi mødes på Rindsholm Mølle følgende dage:

Søndag den 01. september kl. 04.50
Søndag den 08. september kl. 05.00
Søndag den 15. september kl. 05.15
Søndag den 22. september kl. 05.25
Søndag den 29. september kl. 05.40

Tilmelding til René, tlf. 2235 0984 senest 2 dage før.

Efter jagten er der mulighed for kaffe og rundstykker hos Hans Christian pris kr. 25,00.

Evt. yderligere andejagter i oktober, november og december vil blive annonceret her på siden. Jagterne arrangeres med få dages varsel. 

Generalforsamling

ma. 21-10-2019 19:00

Årets generalforsamling afholdes med dagsorden iflg. vedtægterne.

Husk at medbringe din opsats af buk, skudt i Danmark, da vi skal have kåret "Årets buk". 

Mortensaften

sø. 10-11-2019 19:00

Arrangementet afholdes som sædvanligt på Sønder Mølle.
Prisen er kun kr. 100,00/person.

Tilmelding til René, tlf. 2235 0984 SENEST DEN 04. NOVEMBER. 

Julebanko

ma. 09-12-2019 19:00

Årets traditionelle banko afholdes i klublokalerne, Sønder Mølle, Vinkelvej.
Der er Glögg og æbleskiver og rigtig fine præmier. 

Rævejagt

sø. 26-01-2020 09:00

Vi mødes på Sønder Mølle, Vinkelvej. 

Efter jagten er der Gule ærter.  Pris kr. 100,00
HUSK tilmelding (m/u hund) til René på tlf. 2235 0984 SENEST DEN 21. JANUAR 2020. 

Tøndeskydning

sø. 23-02-2020 13:00

- foregår som sædvanlig i grusgraven hos Jørgen Klaris på Vibækvej. 
Pris kr. 75,00 incl. patroner + kaffe og fastelavnsbolle. 

 

 

Bestyrelse

Formand
René Westendahl Frederiksen
Kærsangervej 130
8800 Viborg
rwfrederiksen@mail.dk
2235 0984

Næstformand
Claus Rønnow Trabjerg
Færøvej 21
8800 Viborg
claus_ron@hotmail.com
3050 6766

Kasserer
Niels Møller Christensen
Østervænget 22
8800 Viborg
nmc@post4.tele.dk
2033 4181 / 8667 4181

Sekretær
Morten Stampe
Henrik Gerners Vej 10
8800 Viborg
mlstampe@hotmail.com
4071 9086

Bestyrelsesmedlem
Ole Berg
Tyttebærvej 16
8800 Viborg
hosberg16@gmail.com
6171 2287

Suppleant
Lasse Svensson
Asmild Eng 69
8800 Viborg
lksvensson@hotmail.com
2729 4448

Suppleant
Søren K. Laustsen
Møllevej 11B
8800 Viborg
skl11b@youmail.dk
3032 6807 / 7258 2528

Hjemmeside
Jan Thostrup
Teglmarken 181
8800 Viborg
jt@fiberpost.dk
4218 3376

Viborgjægerne | 8800 Viborg | Telefon: 4058 4307 | E-mail: peter.madsen17@skolekom.dk


Created by Rosgaard.net