Viborg

Velkommen til Viborg Jagtforening

Madlavningskursus

Viborg Jagtforening laver 5. madlavningsaftner med vildt som tema, Det foregår tirsdage d. 8/oktober, 5/november, 10/december samt den.8/januar og 5/februar 2020. på Overlund Skole Prisen bliver 150 kr. pr. gang inkl. vin til maden. Alle er velkommen, man må gerne tage konen, kæresten, manden med, men efter først til mølle-princippet max 16 deltagere. Læreren er Knud Kok. Hvis det har din interesse kontakt Ivan på 5361 4051

Jagt mulighed via jagtforeningen


Viborg jagtforening/Kvols jagtforening har via jægerrådet i Viborg kommune adgang til et jagtareal i Stevnstrup enge. Der er 2 drivjagter, en den 20. okt. Og en den 16. nov., desuden er der en trækjagt i uge 41-42 som bliver fastlagt på et senere tidspunkt. Prisen for drivjagten er 200 kr. pr person pr gang og 50 kr. for at deltage i trækjagten. Der fyldes op efter først til mølle-princippet. Har du spørgsmål kontakt Torben brask 2029 4514 Viborg jagtforening og Ib Jørgensen 4023 1645 Kvols jagtforening

Nyjæger !!!


Er du blevet Nyjæger i 2019 og er medlem af Viborg jagtforening/Kvols jagtforening har du mulighed for at komme med på en af Kommune jagterne i okt., nov. Eller dec. Spørgsmål kontakt Torben Brask 2029 4514 Viborg jagtforening og Ib Jørgensen 4023 1645 Kvols jagtforening

Knivmagerkursus

ti. 22-10-2019 00:00


I år vil vi prøve at kører knivmagerkursus. Kurset kommer til at kører fra den 22. okt. På Overlund skole i Viborg. Pris 300 kr. for kursusforløbet på 10 gange, derud over måske ekstra til materialer og værktøj. Hvis det har din interesse kontakt Ivan på 5361 4051

Fældekurus

ti. 22-10-2019 00:00


  1. I år vil vi igen prøve med fældekursus, hvor vi vil bygge fælde til ræv, Mårhund, krage, mår. Under kurset kommer vi også ind på hvad loven siger om fælder hvor og hvornår man må stille dem op og hvor man skal søge om tilladelse til at regulere. Fældekurset starter den 22. okt. På Overlund skole i Viborg. Pris 300 kr. for kursusforløbet på 10 gange, derud over ekstra til materialer. Hvis det har din interesse kontakt Ivan på 5361 4051

Generalforsamling i kvols og omegnsjagtforening

ma. 04-11-2019 19:30

Mandag 4. november Kl. 19.30. Så er det tid til foreningens Generalforsamling. Dagsorden efter vedtægterne. Også i år vil vi kåre Årets danske buk. Den skal være skudt siden sidste Generalforsamling og være nedlagt i Danmark. Så husk at medbringe trofæ, det er de fremmødte der afgør hvem der vinder. Viborg Jagtforenings medlemmer er velkommen.

Jagtegns kursus

to. 07-11-2019 00:00

Kender man en der ønsker sig erhverve jagttegn, kan man kontakte Thorbjørn Carøe Knudsen /AOF Viborg. Det starter op den 7-11-2019 hos JAFI. Tilmelding på 8681 2100

Generalforsamling viborg jagtforening

to. 30-01-2020 19:00

Generalforsamlingen den 30. januar 2020 kl. 19 ved JAFI, vi starter kl. 18 med spisning. Tilmelding til Jonas 4068 6209 eller Torben 2029 4514 senest

den23. januar, gerne på SMS. Dagsorden ifølge vedtægter. Kvols og omegns jagtforening medlemmer er velkommen

Bestyrelse

Formand
Ivan Jørgensen
ivan@engdal.net
5361 4051

Næstformand
Axel Schmidt
axel.lycke@gmail.com
2613 3272

Kasserer
Jacob Thostensen
29896130

Sekretær
Jonas Kriegbaum
jonaskriegbaum@gmail.com
4068 6209

Skydekoordinator
Jonas kriegbaum
jonaskriegbaum@gmail.com
40686209

Arrangementsmester
Torben Brask
torben.brask.tb@gmail.com
2029 4514

Bestyrelsesmedlem/sponsorer
Allan Laustsen
allanlaustsen14@gmail.com
29921843

Bestyrelsesmedlem
Jeppe Bay
21771677

Viborgjægerne | 8800 Viborg | Telefon: 4058 4307 | E-mail: peter.madsen17@skolekom.dk


Created by Rosgaard.net