Aktivitetskalender

Her kan du finde aktiviteter i jagtforeningerne under Viborg Jægerråd

Tilbud til medlemmerne

Finderup

Rågejagt:
Foregår i Viborg Kommune. Rågejagterne afholdes på hverdage og enkelte lørdage. Der skydes kun med salonriffel. Ammunition udleveres.
Man kan kun deltage, hvis man har deltaget i indskydning af salonriffel.

(Se Indskydning af salonriffel under Aktiviteter for 2023)

Kommunejagter:
Foregår i Kommunens plantager på hverdage. Interesserede kan henvende sig til Knud Callesen på e-mail: kcal@os.dk inden 1. oktober 2023.
NB: Vi har kun få pladser
Benyt dig af dette gode tilbud om at gå på jagt i kommunens plantager

Jagt i Findskoven: 
Et konsortium under Finderup Jagtforening har jagten i Findskoven. Der er af og til mulighed for at indtræde i konsortiet. Interesserede kan rette henvendelse til:
Aksel Kolding på tlf.: 8663 8371 / 2986 5910  

Kend dit haglgevær - bliv en bedre skytte:
Finderup Jagtforening har indkøbt et Shotcam. Dette kamera kan monteres på dit haglgevær (OU), og du kan få et perfekt skudbillede af due/haglsværm. Kontakt et medlem af skydeudvalget for at høre nærmere og evt. aftale tid til at prøve.

 

Udløber: 01-02-2024 14:35

Aktiviteter generelt

Kvols og omegn

Rågeregulering

Selvom man er medlem i 2 foreninger, kan man kun deltage 1 gang.

Datoer senere:

Indskydning af riffel og salonriffel

Kan ske på Romlunds bane på Bollervej 13 B fra kl. 10.00 - 13.00.

Datoer i Jæger.

Hundetræning

Vintertræning i Sparkær-Mønsted. Opstart tirsdag den 12. januar kl. 19.00 uden hund. Træning de efterfølgende 8 tirsdage kl. 19. Det er i en hal. 
Birkesøgruppens Hundetræning står for det. Tilmelding og introduktionsaften uden hund tirsdag den 30. marts kl. 19.00. Træning de efterfølgende 10 tirsdage kl. 19.00 til ca. 21.00.

Nyjæger

Er du blevet Nyjæger i 2021/22 og er medlem af Viborg jagtforening/Kvols jagtforening, har du mulighed for at komme med på en af Kommune jagterne i oktober, november eller december.
Spørgsmål kontakt Torben Brask tlf. 2029 4514 Viborg jagtforening og Ib Jørgensen tlf. 4023 1645 Kvols jagtforening.

Udløber: 01-02-2024 18:38

Aktiviteter generelt

lø. 07-01-2023 19:04

Almind

Rågeregulering
Ønsker man at deltage i Kommunens rågeregulering kræves der, at man har indskudt sin salonriffel.
Nærmere oplysninger på mail og på Facebooksiden.

Flugtskydning
Foreningen planlægger nogle aftener med flugtskydning på omegnens skydebaner.
Der bliver sendt nærmere besked om tid og sted pr. mail. Foreningen betaler duerne.
Jacob S er kontaktperson.

Udflugt
Årets udflugt gik i år til Nationalpark Thy. Udflugten var lørdag den 12. maj 2018.
Indbydelsen blev sendt pr. mail til foreningens medlemmer. Desuden kom det på vores Facebookside.

Lotterispil 2018-2019
Vi afholder nogle meget hyggelige lotterispil til meget billige penge og med fine gevinster
i Almind Forsamlingshus på følgende torsdage:

Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 19.30
Torsdag den 1. november 2018 kl. 19.30
Torsdag den 6. december 2018 kl. 19.30
Torsdag den 3. januar 2019 kl. 19.30
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.30
Torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.30

Kaffe, the, øl og vand kan købes, men man må selvfølgelig gerne selv medbringe egne drikkevarer mm.
Vi håber at rigtig mange har lyst til at prøve en hyggelig aften med vores lotterispil.

ALLE er velkommen.

Udløber: 01-02-2024 11:58

Vinterjagt

lø. 06-01-2024 08:00

Vinkel

Lørdag d. 6/1 2024 kl. 9:30 - ca. 13:00 hvor vi afslutter m/guleærter.

Mødested, vesterbyvej 7, Vinkel

Tilmelding til Jens Skjøtt 6166 1864  senes d. 2 januar.

Udløber: 06-01-2024 08:00

Generalforsamling Vesterbyvej 7, Vinkel.

lø. 06-01-2024 09:30

Vinkel

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jens Skjøtt, Niels Jørgen Kramer og Henning Laursen.

6. Valg af suppleant - Jacob Højlund.

7. Valg af revisorer - Jørgen Børsting og Peter Mortensen.

8. Eventuelt - herunder forslag til arrangementer i kommende år.

 

Udløber: 06-01-2024 09:30

Generalforsamling

to. 25-01-2024 19:30

Finderup

Finderup Jagtforening

Generalforsamling torsdag d. 25. jan. 2024 kl. 19.30

Generalforsamling - igen i år hos JAFI. Lundborgvej 2 A, Viborg.
Dørene åbnes kl. 18.30, så der er mulighed for at gøre en god handel inden
generalforsamlingen starter. 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

Udløber: 28-01-2024 18:27

Rævejagt

lø. 27-01-2024 09:00

Asmild Tapdrup

Vi mødes på Sønder Mølle, Vinkelvej. 

Efter jagten serveres der Gule Ærter  -  PRIS KR. 125,00.  
HUSK tilmelding (m/u hund) til René på tlf. 2235 0984 SENEST DEN 18. JANUAR 2024. 

MAKS. 25 deltagere efter "først til mølle" princippet

Udløber: 27-01-2024 16:00

Riffeljagt - regulering af kronvildt

sø. 28-01-2024 08:00

Vinkel

Søndag den 28/1 mødetid kl 8:00

Nærmere orientering og tilmelding d. 6/1 2024

Vi afslutter med suppe - medbring selv bestik og tallerken.

Udløber: 28-01-2024 08:00

Tøndeskydning

sø. 11-02-2024 13:00

Asmild Tapdrup

- foregår som sædvanlig i sandgraven hos Jørgen Klaris på Vibækvej. 
Pris kr. 100,00 incl. patroner + kaffe og fastelavnsbolle. 

Udløber: 11-02-2024 16:00

Viborg Jægerråd | Telefon: 21448472 | E-mail: linduska@mail.dk


Created by Rosgaard.net