Vinkel

Velkommen til Vinkel jagtforening

 

"Skriv generelle meddelelser til medlemmerne her"

 

 

Pokalskydning i Kistrup

ma. 06-06-2022 18:30

Patroner og skydekort betales af foreningen.

Der dystes om foreningens vandrepokal.

 

Udløber: 06-06-2022 18:30

Flugtskydning i Langå

lø. 20-08-2022 08:30

Lørdag d. 20/8 kl. 8:30 - 12:00

Vi lejer banen for medlemmer af Vinkel og Asmild Tapdrup Jagtforeninger. Vi sponserer 100 duer/patroner. Ekstra kan købes på banen.

Der serveres rundstykker og kaffe inden start.

Bindende tilmelding senest d. 1/6 til Niels Jørgen Kramer 5144 7341 (efter kl. 16:00).

Pris 150,-

Langå Skydebane - Randersvej 50E - 8870 Langå

 

Udløber: 20-08-2022 12:00

Efterårsjagter

sø. 13-11-2022 09:30

Søndag 13/11

Lørdag 3/12 

Begge dage starter kl. 9:30, og vi mødes hos Oluf Lauritsen, Vesterbyvej 7, Vinkel.

Tilmelding til Jens Skjøtt 6166 1864 fra d. 1/11 2022.

Startgebyr kr. 100,- og jagttegn skal fremvises.

Udløber: 13-11-2022 09:30

Vinterjagter

lø. 07-01-2023 09:30

Lørdag d. 7/1 2023 kl. 9:30 - ca. 13:00 hvor vi afslutter m/guleærter.

Tilmelding til Jens Skjøtt 6166 1864  senes d. 2 januar.

Udløber: 07-01-2023 09:30

Generalforsamling Vesterbyvej 7, Vinkel.

lø. 07-01-2023 09:30

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Per Møller og Michael Mikkelsen.

6. Valg af suppleant - Jacog Højlund.

7. Vanl af revisorer - Jørgen Børsting og Kirsten Løndahl.

8. Eventuelt - herunder forslag til arrangementer i kommende år.

 

Udløber: 07-01-2023 09:30

Riffeljagt - regulering af kronvildt

sø. 29-01-2023 08:00

Søndag den 29/1 mødetid kl 8:00

Nærmere orientering og tilmelding d. 7/1 2023

Mødested, Vesterbyvej 7, Vinkel

Udløber: 29-01-2023 08:00

 

Bestyrelse

Formand
Jens Skjøtt
jvskjoett@gmail.com
6166 1864

Næstformand
Per Møller
per.s.moller@gmail.com
2878 6672

Kasserer og sekretær
Henning Laursen
laursen.as@gmail.com
4057 0173

Bestyrelsesmedlem
Niels Jørgen Kramer
njkvinkel@gmail.com
5144 7341

Bestyrelsesmedlem
Michael Mikkelsen
mcm8800@gmail.com

Udvalg 

Viborg Jægerråd | Telefon: 21448472 | E-mail: linduska@mail.dk


Created by Rosgaard.net