Vinkel

Velkommen til Vinkel jagtforening

Efterårsjagter

lø. 14-10-2023 09:30

1. Jagt Mønsted, Kvosted og Navntoft.

Lørdag d. 14/10 2023. Max 15 deltagere.

Mødested - Mønsted Kro kl. 9:30

Der afsluttes i Navntoft - Medbrig madpakke.

 

2. Jagt Vinkel.

Lørdag d. 2/12 2023. Max 20 deltagere.

Mødested - Oluf Lauritsen, Vesterbyvej 7, Vinkel kl. 9:30

Der afsluttes med pølser hos Leif.

 

Tilmelding til Jens Skjøtt 6166 1864 fra d. 2/10 2023.

Startgebyr kr. 100,- og jagttegn skal fremvises.

Jagterne er for A-, X- og B-medlemmer.

Udløber: 14-10-2023 09:30

Vinterjagt

lø. 06-01-2024 08:00

Lørdag d. 6/1 2024 kl. 9:30 - ca. 13:00 hvor vi afslutter m/guleærter.

Mødested, vesterbyvej 7, Vinkel

Tilmelding til Jens Skjøtt 6166 1864  senes d. 2 januar.

Udløber: 06-01-2024 08:00

Generalforsamling Vesterbyvej 7, Vinkel.

lø. 06-01-2024 09:30

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jens Skjøtt, Niels Jørgen Kramer og Henning Laursen.

6. Valg af suppleant - Jacob Højlund.

7. Valg af revisorer - Jørgen Børsting og Peter Mortensen.

8. Eventuelt - herunder forslag til arrangementer i kommende år.

 

Udløber: 06-01-2024 09:30

Riffeljagt - regulering af kronvildt

sø. 28-01-2024 08:00

Søndag den 28/1 mødetid kl 8:00

Nærmere orientering og tilmelding d. 6/1 2024

Vi afslutter med suppe - medbring selv bestik og tallerken.

Udløber: 28-01-2024 08:00

 

Bestyrelse

Formand
Jens Skjøtt
jvskjoett@gmail.com
6166 1864

Næstformand
Per Møller
per.s.moller@gmail.com
2878 6672

Kasserer og sekretær
Henning Laursen
laursen.as@gmail.com
4057 0173

Bestyrelsesmedlem
Niels Jørgen Kramer
njkvinkel@gmail.com
5144 7341

Bestyrelsesmedlem
Michael Mikkelsen
mcm8800@gmail.com

Udvalg 

Viborg Jægerråd | Telefon: 21448472 | E-mail: linduska@mail.dk


Created by Rosgaard.net