Mårhunden er her

Aftaler om leje af udstyr.

Udlånsaftale for natsigte - klik her

Udlånsaftale for MMS-Kamera og Fælder - klik her

Al kontakt til områdeformændene ved spørgsmål eller aftale om udlån SKAL ske på mail.

Områdeformænd:

Nord: Knud Erik Jensen, post@absolutjagt-ke.dk
Syd: Tage S Nielsen, tsni@mail.dk
Øst: Per Fisker, pfisker308@gmail.com
Vest: Kim Madsen, kim@madsenskolak.dk

På vegne af Viborg Jægerråd
Tage Toft

 

Mårhundegruppen Viborg

Vi holdt møde i styregruppen d. 26. februar 2020 og er kommet frem til følgende:
Viborg kommune deles op i 4 områder: nord, syd, øst og vest.

Der er én koordinator i hvert område, som står for udlån af og har ansvaret for grej.
Der indkøbes 1 natsigte og 3 kameraer til hvert område, og her står man selv for at indkøbe fælder m.v. for
restbeløbet, ca. 1500 kr.

Nu er alle områdeformændene fundet, og vi har holdt møde hos JAFI, hvor vi har fået instruktion i brug af
natsigte og kameraer. Det har dog vist sig, at der er problemer med at fremskaffe natsigter, vi har nu modtaget
3 kameraer og har fået lavet simkort.

Da der jo skal søges bæretilladelse hos politiet til natsigte, vil der i første omgang blive søgt tilladelse til
hver områdeformand. Dette kan ikke gøres, før vi har natsigterne, da vi skal have nr. på hver enkelt, og det
kan tage op mod to måneder, inden vi har tilladelserne. Når vi har natsigtet, kan de, der vil være interesseret
i at gøre en indsats, søge bæretilladelse til det natsigte i det område, de bor i. Vi forestiller os, at der kan
være tale om 3 til 4 brugere.

Ved udlån opkræves der af områdeformanden et depositum for natsigte 500 kr. og for kamera 250 kr. Depositum
tilbagebetales, når grejet tilbageleveres til det aftalte tidspunkt, der fratrækkes 100 kr. pr. enhed,
et lejebeløb der skal dække fornyelse af simkort, batterier og evt. reparationer. Låntager er ansvarlig for
grejet og for, at det tilbageleveres i samme stand, som det er modtaget. Låntager er erstatningspligtig i
forhold til anskaffelsesværdien ved bortkomst, natsigte 4000 kr. kamera 2400kr.

Hvert kamera bliver sat op til at sende til 3 modtagere: koordinator, Knud Erik Jensen og den, der har kamera
til låns. Vi forestiller os, at man først låner kamera, evt. fælde og laver en baitplads. Når der så konstateres, at der
er mårhunde, der er rimelig stabile, lånes natsigtet, eller man får en, som har bæretilladelse, til at komme. I
forbindelse med etablering af baitplads skal der søges tilladelse hos Mariann Chriel, mail: machr@mst.dk
Miljøstyrelsen, hvor man skal oplyse koordinaterne på baitpladsens placering, og der skal samtidig søges
om tilladelse til regulering med natsigte.
Hvis der ikke indberettes fra et kamera i 6 – 8 uger, flyttes kamera m.v.

Al kontakt til områdeformændene ved spørgsmål eller aftale om udlån SKAL ske på mail.

Områdeformænd:

Nord: Knud Erik Jensen, post@absolutjagt-ke.dk
Syd: Tage S Nielsen, tsni@mail.dk
Øst: Per Fisker, pfisker308@gmail.com
Vest: Kim Madsen, kim@madsenskolak.dk

På vegne af Viborg Jægerråd
Tage Toft

Viborg Jægerråd | Telefon: 21448472 | E-mail: linduska@mail.dk


Created by Rosgaard.net