Aktivitetskalender

Finderup Jagtforening – oktober 2023

Hermed et kort nyhedsbrev fra Finderup Jagtforening, som er opdelt i 4 afsnit:

  1. Skydebanen på Finderupvej er lukket
  2. Der er bygget en skydevogn
  3. Facebookgruppe vedrørende flugtskydning og
  4. Ny hjemmebane i 2024.

Skydebanen på Finderupvej har eksisteret i mange år. Da den blev etableret skød man serier på 16 duer – i dag er det 40! Der er pæn tilslutning til skydebanens aktiviteter, men dermed også pres på i åbningstiden. De seneste år har FJ deltaget i amtsskydningen med 3 hold! Flot og udfordrende.

Tankerne om lukning af skydebanen på grund af de skærpede krav til støjreduktion og miljø blev drøftet på generalforsamlingen i 2020. Den gang valgte vi at fortsætte. Hen over 2022 kom der nye krav til støjreduktion (jordvolde og/eller skydehuse) som vi ikke kan gennemføre i det naturområde vi rådede over.

Skydebanens fremtid blev igen drøftet på generalforsamlingen i januar 2023. Efterfølgende besluttede bestyrelsen på baggrund af en samlet helhedsvurdering at lukke skydebanen efter sæsonafslutning og pokalskydning i juni 2023.

Banen er nu nedlagt, arealet er ryddet, skurvogn er solgt og kastemaskinerne og generator er afmonteret.

Kastemaskinerne og generator er af flittige hænder bygget på en ”ny” trailer, så foreningen nu råder over en skydevogn. Netop fordi det er et foreningsaktiv, som i princippet er åbent for alle medlemmer, stiller vi krav om, at der ved brug altid medvirker en af foreningens mange uddannede/godkendte skydeinstruktører.
Skydevognen kan anvendes på private arealer efter forudgående underretning til politiet.

Når der skydes på private arealer stiller vi krav om, at der anvendes miljøvenlige patroner uden plastikhaglskåle. Priser for skydning/duer videreføres som det kendes fra vores gamle bane og skydekassen videreføres derfor også til dette formål.

Hovedpunkterne i årets skydeaktiviteter kommer hvert år i foreningens program. Derudover kommer der løbende nyheder på hjemmesiden www.Viborgjaegerne.dk
Som supplement hertil har flugtskytterne det sidste år koordineret de mange flugtskydningsaktiviteter på vores gruppe i Facebook ”Flugtskydning Finderup”. Alle medlemmer af Finderup Jagtforening kan blive medlem af gruppen.

Flugtskydning 2024 - Finderup Jagtforening har indgået aftale med Stoholm Jagtforening om, at vi fremover afvikler foreningens traditionelle hjemmebaneaktivitet på deres skydeanlæg ved Birke Sø på tirsdage i 2. kvartal + firkantskydning hvert 4. år i august.
Det vil sige den almindelige træningsskydning, amtsskydningerne, venskabsdyste med Sparkær/Mønsted. Vi får samtidig langt større kapacitet ved, at der kan skydes på 4 standpladser samtidig. Det giver med plads og ro til træning og til individuel vejledning for mindre øvede og ny jægere.
De konkrete oplysninger om 2024 kommer sammen med det nye program primo februar.

Interesserede kan kontakte skydeudvalgets medlemmer.

-------------------------

Hent samlet aktivitetsprogram her: Aktivitetsprogram for 2024

Tilbud til medlemmerne

Rågejagt:
Foregår i Viborg Kommune. Rågejagterne afholdes på hverdage og enkelte lørdage. Der skydes kun med salonriffel. Ammunition udleveres.
Man kan kun deltage, hvis man har deltaget i indskydning af salonriffel.

Kommunejagter:
Foregår i Kommunens plantager på hverdage. Interesserede kan henvende sig til Knud Callesen på e-mail: kcal@os.dk inden 1. oktober 2024.
NB: Vi har kun få pladser
Benyt dig af dette gode tilbud om at gå på jagt i kommunens plantager

Jagt i Findskoven: 
Et konsortium under Finderup Jagtforening har jagten i Findskoven. Der er af og til mulighed for at indtræde i konsortiet. Interesserede kan rette henvendelse til:
Aksel Kolding på tlf.: 8663 8371 / 2986 5910  

Kend dit haglgevær - bliv en bedre skytte:
Finderup Jagtforening har indkøbt et Shotcam. Dette kamera kan monteres på dit haglgevær (OU), og du kan få et perfekt skudbillede af due/haglsværm. Kontakt et medlem af skydeudvalget for at høre nærmere og evt. aftale tid til at prøve.

Udflugter:
Planlægning af udflugter, og lignende fælles arrangementer, ligger nu hos Viborg Jægerråd, ikke under den enkelte jagtforening. 
Bestyrelsen retter henvendelse til Viborg Jægerråd, for at høre om der planlægges fælles udflugter for foreningerne under Viborg Jægerråd.
Hvis dette er tilfældet, orienteres alle medlemmer af Finderup Jagtforening pr. mail.

Udløber: 31-01-2025 04:35

Firkantskydning på skydebanen i Stoholm

sø. 11-08-2024 08:30

Firkantskydning på skydebanen ved Birkesø.

Vi aftaler nærmere ved træningsskydning på skydebanen.

Udløber: 17-08-2024 18:20

Skydning om sportingpokalen og Kims mindepokal

lø. 24-08-2024 09:00

Vi afholder en skydning om 2 pokaler på skydebanen i Karup. Start kl. 9.00.

1. Den sædvanlige sporting pokal. (Der skydes max tre tællende runder)
2. En ny pokal som er en kombination af jagtskydning, jægertrap og sporting.
Pokalen kaldes Kims mindepokal til minde om Kim Kjellerup.
Summen af de tre skydninger danner resultatet til denne pokal.

Skydningerne foregår på følgende måde:

1. Alle starter på sportingbanen - her skydes en serie på 25 duer. (Dette resultat gælder som første delresultat til Kims mindepokal,
    samt første resultat til vores oprindelige sportingpokal)  

2. Herefter fortsættes på jægertrap - her skydes til en 25 duers serie. (Dette resultat gælder som anden delresultat til Kims mindepokal)

3. Sidste skydning er på på jagtbanen - der skydes en 24 duers serie (1-2-1-2). (Dette resultat gælder som tredje delresultat til Kims mindepokal) 

Skytten med den højeste sum får navnet på pokalen og et højt hurra! 

Herefter kan interesserede skyde flere runder som gælder til den oprindelige sportingpokal - dog max 3 gældende runder i alt.

Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 9.00

Omkring middagstid tændes grillen og der serveres frikadeller og kartoffelsalat med det hele.

Udløber: 30-08-2024 18:23

Skydning til løbende vildt

to. 29-08-2024 18:00

Vi har hjortebanen på Vesthimmerlands Skydecenter, Lille Torupvej 1, Ulbjerg, hvor vi kan øve skydning til løbende vildt.

Fra kl. 18.00 - 21.00

Der er mulighed for vildsvineskive på 50 m. og hjorteskive på 100 m. Der kan vælges 3 hastigheder.
En rigtig god træning for riffelskytter der vil skyde på løbende vildt.
Tag rigeligt med ammunition med, der er mange fristelser 😊 

Pris kr. 100,-,

Ingen tilmelding – mød op på banen og tag en kollega med.

Udløber: 06-09-2024 18:33

Generalforsamling

to. 23-01-2025 19:30

Finderup Jagtforening

Generalforsamling torsdag d. 23. jan. 2025 kl. 19.30

Generalforsamling - igen i år hos JAFI. Lundborgvej 2 A, Viborg.
Dørene åbnes kl. 18.30, så der er mulighed for at gøre en god handel inden
generalforsamlingen starter. 
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det af revisorerne gennemgåede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
9. Eventuelt.

Udløber: 30-01-2025 18:27

Viborgjægernes Fællesskydning på banen i Stoholm

ti. 17-06-2025 18:00

Vi afholder Viborgjægernes Fællesskydning på banen i Stoholm. 

 

Udløber: 19-06-2025 09:26

Viborg Jægerråd | Telefon: 2448 0890 | E-mail: l.h.p@privat.dk


Created by Rosgaard.net