Viborg Jægerråd

Velkommen til Viborg Jægerråds hjemmeside

 

 

Bestyrelse
Formand
Linda Nielsen
linduska@mail.dk
21448472

Kasserer
Ejner Møller

Bestyrelsen Jægerrådet
Per Fisker

Bestyrelsen Jægerrådet
Lars Henrik Pedersen, Sahl-Gullev Jagtforening

Bestyrelsen Jægerrådet
Knud Erik Jensen, Roum Jagtforening

Bestyrelsen Jægerrådet
Jaime Würtz

Formand Almind
Erik Ø Jørgensen
tolstrupgaard67@gmail.com
61367464/86667364

Formand Asmild Tapdrup
Renè W. Frederiksen
rwfrederiksen@mail.dk
22350984

Formand Finderup
Knud Callesen
Kcal@os.dk
22108284

Formand Kvols og Omegn
Ernst Sørensen
Ernst.jagt@gmail.com
23363437

Formand Romlund
Jens Dalgaard
jensdalgaard@webspeed.dk
26820356

Formand Sparkær/Mønsted
Aage Steffensen
aage_st@yahoo.dk
22879895

Formand Tjele Vest
Esben Pedersen
e.vp@live.dk
51344640

Formand Viborg
Ivan Ø. Jørgensen
ivan.engdal@gmail.com
53614051

Formand Vinkel
Jens Skjøtt
jvskjoett@gmail.com
61661864

Viborg Jægerråd | Telefon: 21448472 | E-mail: linduska@mail.dk


Created by Rosgaard.net